a capella kvintet


 

  • René Inquort  www.inquort.webnode.cz
  •  Jirka Urban 
  • Majka Urbanová
  • Eva Menclová
  • Jakub Kahánek          

  

 

 

                                                                                                                                                                                     

Těšíme se na vás na některém z našich koncertů - www.sestet.eu/koncerty/!